fbpx

Welcome to Open Dental Community Congress

Open Dental Community Congress scientific activities go beyond the usual approach to continuing education. International and regional speakers will deliver lectures and hands-on workshops on various aspects the latest topics and clinical cases in the field of dentistry.

Open Dental Community Congress format allows Lecturers to fully share their invaluable experience and knowledge and present all stages of implant rehabilitation.

Lectures are held in two languages: English and Polish.

Działalność naukowa Open Dental Community Congress wykracza poza zwykłe podejście do kształcenia ustawicznego. Prelegenci międzynarodowi i regionalni poprowadzą wykłady i praktyczne warsztaty dotyczące różnych aspektów najnowszych tematów i przypadków klinicznych w dziedzinie stomatologii.

Formuła Open Dental Community Congress pozwala Wykładowcom w pełni podzielić się swoim bezcennym doświadczeniem i wiedzą oraz przedstawić wszystkie etapy rehabilitacji implantologicznej.

Wykłady odbywają się w dwóch językach: angielskim i polskim.

Download Program

Speakers Open Dental Community Congress:

Dr. Henri Diederich
The Pterygoid Implants: An added value

Dr. Paweł Szuba- Paszkiewicz
Digital implantoprosthetics. What’s worth to know? Possibilities & limitations.

Dr. Walery Tarnawski
ABA – Allogenic Bone Augmentation

Dr. n. med. Adam Aleksander Nowicki
Full arch immediate loading with intraoral welding

Dr. Dainius Karpavicius
Conometric solutions in implantology

Dr. Mariusz Pankowski
3D printed SUBPERIOSTEAL individual implant
with multiunit: ultimate technique for extreme
atrophic cases.

Dr. Aleksandra Gabren-Syller

Implant treatment planning stages of the full-arch reconstruction with proper position of the mandible in the temporomandibular joint.

Freshen up your Theoretical Background about:

· Anatomy of the Pterygoid Region and all special aspects of implant placement in this area

· Predictable horizontal and vertical augmentation by allograft.

· Conometric solutions for Cement & Screw free restorations

· Full digital workflow for Full arch immediate loading

Program & Prices:

11.06.2021 Open Dental Community Congress

12.06.2021 Trainings

09:00 – 13:00 Training 1.
14:00 – 18:00 Training 2.

Congress only – 1500 PLN or 336 EUR

Inclusive of 1-day Open Dental Community Congress

Info & registration:

+48 722 722 360
info@opdeco.org 

Register now!

Open Dental Community Congress

Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Pro-Trate Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: odo@pro-trate.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307 w celu otrzymywania informacji marketingowych w tym wiadomości typu newsletter oraz informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych.


Congress & Trainings location:

Hotel Narvil

ul. Czesława Miłosza 14A
05-140 Serock, Poland

Open Dental Community

Company Number: F11022
Incorporation Date: 31 October 2016
Company Type: Non-profitmaking organization
3A Sentier de l’Espérance
L-1474 Luxembourg (Lëtzebuerg)

X