fbpx

Training ABA-Tarnawski

Allogenic 

Bone 

Augmentation

“Żeby stworzyć kość… trzeba najpierw ją zrozumieć”

Dr. Walery Tarnawski

Limitowana edycja kursu.
Obejmuje zwiększoną liczbę przedstawionych sytuacji klinicznych, a także praktyczne szkolenie na modelu 3D.
Podczas szkolenia uczestnicy wykonają samodzielnie na sztucznym modelu 3D dwie augmentacje z natychmiastową implantacją i umieszczeniem Bonebuilder-screw.

Program:

Cel szkolenia
Etapy osteogenezy
Przegląd biomateriałów kościozastępczych
Porównanie ABA z innymi technikami oraz biomateriałami.
Materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do ABA
Planowanie ABA
Linie cięcia w technice ABA
Przygotowanie miejsca biorczego oraz allograftu
Techniki pokrywania ABA tkankami miękkimi oraz protokół szycia rany
Farmakoterapia i zalecenia pozabiegowe.
Prezentacja przypadków klinicznych w przednich i bocznych odcinkach szczęki i żuchwy z zastosowaniem techniki ABA.
Omówienie błędów, które można popełnić przy zastosowaniu techniki ABA
Zalecenia co do wyboru systemu implantologicznego w miejscu ABA.

Warsztat na modelach 3D.

Cases:

Events & ODC:

Training ABA-Tarnawski - Allogenic Bone Augmentation

Najbliższy termin 24.03.2023 - Warszawa

Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Pro-Trate Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: odo@pro-trate.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307 w celu otrzymywania informacji marketingowych w tym wiadomości typu newsletter oraz informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych.


Info & Registration:

+48 797 300 893
event@pro-trate.pl

Szkolenie:
Training ABA-Tarnawski: Allogenic Bone Augmentation

Wykładowca:
lekarz stomatolog Walery Tarnawski
IMPLANTOLOG DIPLOMATE ICO/DGOI/PSI
Expert in Oral Implantology ICOI/DGOI/PSI

Cases and opinion:
http://fb.me/AllogenicBoneAugmentation

Cena: 7 000 zł

Event FB:

X